Tým lektorů

Erudovaní - odborně vzdělaní pracovníci s praxí v sociálních službách a zdravotnictví, vedení (odborů, úseků, ředitelů), vzdělávání, odborném poradenství, supervizi a inspekci kvality v sociálních službách.

Zkušený tým s prezentacemi na odborných konferencích.
Naši lektořiPhDr., Ph.D. Josef Slowík

akademický pracovník – odborný asistent na Univerzitě

Praxe + zkušenosti

 • supervizor a konzultant
 • výuka předmětů pedagogického a sociálního zaměření
 • vědeckovýzkumná a publikační činnost, odborná garance projektů
 • lektorská činnost se zaměřením na pedagogiku a sociální služby (práce s lidmi s postižením)PhDr. Jaroslava Pauchová

Praxe

 • ve zdravotnictví

Zkušenosti

 • s vedením pracovního týmu – vrchní sestra
 • sestra specialistka v interních oborech
 • středoškolský pedagog – psychologie, zdravotnické předměty, sociální práce
 • lektorskéPaedDr. Soňa Kyralová

profesorka na FTVS

Praxe

 • ve školství

Zkušenosti

 • především v oblasti sebepoznání a komunikaci
 • ve výuce na fakultě FTVS
 • tudor vzdělávacích kurzů
 • manažerské
 • jógový terapeut
 • praktické zkušenosti
 • lektorská a poradenská činnostMgr. Radomír Bednář

ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením

Praxe + zkušenosti

 • analytická, koncepční a metodická činnost
 • externí učitel – výuka a garance předmětů na Univerzitě
 • supervizor
 • odborník v oblasti kvality sociálních služeb
 • psychoterapeut
 • lektorská praxe se zaměřením na sociální péči, sociální služby a sociální politikuMgr. Hana Cutychová

psycholog a zástupce ředitele v Ústavu pro tělesně postižené dospělé Snědovice

Praxe + zkušenosti

 • středoškolský učitel - obor pedagogika, psychologie
 • psycholog – Diagnostický ústav Čížkovice
 • psycholog – Speciálně pedagogické centrum Litoměřice
 • lektorská činnost Technická univerzita v Liberci - Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
 • diagnostická činnost, praxe s tělesně a mentálně postiženými dětmi a dospělými
 • zkušenosti v oblasti zavádění a uplatňování standardů kvality v sociálních službách
 • zkušenosti s vedením pracovního týmu
 • praktické zkušenosti z inspekce kvality poskytování sociální služby
 • lektorská praxe v sociálních službách
 • auditorská praxe v sociálních službáchMgr. Danuše Fomiczewová

ředitelka sociálních služeb

Praxe + zkušenosti

 • metodik sociálních dávek MPSV
 • pedagogický pracovník
 • řízení a zpracovávání projektů financovaných z EU
 • lektorská a přednášková činnost
 • zahraniční zkušenosti v oblasti sociálních služebMgr. Helena Housová

ředitelka DD

Praxe

 • ředitelka sociálních služeb – 4 sociální služby
 • pracovník na lince důvěry
 • středoškolská profesorka
 • supervizor
 • odborník v oblasti kvality sociálních služeb
 • terapeut v oblasti osobního rozvoje
 • lektorská praxeMgr. Rostislav Kolačev

ředitel Ústavu pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.

Praxe + zkušenosti

 • inspektor kvality sociálních služeb MPSV
 • lektorská činnost Technická univerzita v Liberci - Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
 • diagnostická činnost, praxe s tělesně a mentálně postiženými dětmi a dospělými
 • zkušenosti v oblasti zavádění a uplatňování standardů kvality v sociálních službách
 • zkušenosti s vedením pracovního týmu
 • praktické zkušenosti z inspekce kvality poskytování sociální služby
 • lektorská praxe v sociálních službách
 • auditorská praxe v sociálních službáchMgr. Radek Rosenberger

vedoucí úseku sociálních služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením, zástupce ředitele

Praxe + zkušenosti

 • řízení skupiny středního managementu
 • tvorba metodik a koncepcí
 • manažerské dovednosti
 • naplňování standardů kvality služeb
 • lektorská a publikační činnost
 • vzdělávání vedoucích pracovníků, praxe s tělesně a mentálně postiženými dětmi a dospělými, techniky zvládání problémového chování u lidí s autismem a mentální retardacíIzabel Soukupová

vedoucí sestra Domova pro seniory a Ošetřovatelského Centra

Praxe

 • praxe ve zdravotnictví a sestra specialistka v oboru geriatrie

Zkušenosti

 • v oblasti zavádění standardů kvality v sociálních službách
 • s vedením pracovního týmu
 • praktické zkušenosti z inspekce kvality poskytovaní služby
 • lektorská praxeJana Hnyková

vedoucí úseku služeb Domova důchodců

Praxe + zkušenosti

 • praxe ve zdravotnictví
 • zkušenosti v celostátních odborech – sekce zdravotnictví
 • zkušenosti s vedením pracovního týmu
 • lektorská praxe se zaměřením na zdravotnickou oblastLenka Ulrichová

zdravotní sestra

Praxe

 • praxe ve zdravotnictví traumatologie,stomatologie,chirurgie,onkologie…
 • praxe v sociálních službách
 • vrchní sestra
 • vedoucí pečovatelské služby

Zkušenosti

 • v oblasti zavádění standardů kvality v sociálních službách
 • s vedení pracovního týmu
 • lektorská praxeJana Ouhrabková

zdravotní sestra

Praxe

 • praxe ve zdravotnictví a sociálních službách
 • vrchní sestra
 • vedoucí sociální služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

Zkušenosti

 • v oblasti zavádění standardů kvality v sociálních službách
 • praktické zkušenosti z inspekce kvality poskytovaní služby
 • vedení pracovního týmu
 • lektorská praxe