O ECC Academia

ECC Academia: akreditace vdělávací instituce (1 strana)   ECC Academia: akreditace vdělávací instituce (2 strana)

ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost – MPSV č. 2011/1546-I, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29480 ze dne 20.7.2011, IČ: 28821203
Poslání ECC ACADEMIA


ECC ACADEMIA zajišťuje celoživotní vzdělávání pracovníkům sociálních služeb, zdravotníkům i široké veřejnosti se zaměřením na oblasti kvality sociálních služeb, ošetřovatelství, profesního a osobního růstu.

ECC ACADEMIA klade důraz na propojení teorie s praxí.

Vzdělávání je realizováno přímo v organizacích, dále v moderně vybaveném vzdělávacím centru v Tanvaldu, či rodinném penzionu v Harrachově s možností relaxace.Principy


 • Kvalita vzdělávacích modulů
 • Propojení teorie s praxí
 • Je kladen důraz na srozumitelnost výkladu s příklady dobré praxe
 • Odbornost lektorů se zkušenostmi z praxe a vzdělávání
 • Partnerský přístup


Nabízíme vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:


 • Povinné vzdělávání nových pracovníků – Základní kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150 hodin
 • Zajištění vzdělávání 24 hodin / 1 rok pro pracovníky v sociálních službách
 • Akreditované vzdělávací moduly na MPSV a ČAS
 • Vzdělávání, semináře, školící akce pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky
 • Vzdělávání „na klíč“ dle požadavku organizace
 • Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků
 • Vzdělávání pro management s možností tří denních seminářů, prožitkových seminářů a konferencí v Harrachově
 • Vzdělávání formou kulatých stolů – sdílení zkušeností z praxe
 • Vzdělávání ve vzdělávacím centru v Tanvaldu pro širší okruh pracovníků sociálních služeb, s možností využití interaktivních tabulí, PC a dalších interaktivních pomůcek
 • Výjezdní zasedání organizace v Harrachově (možnost zajištění programu dle požadavku objednavatele, ubytování a stravování, školící místnost, sportovní a relaxační aktivity v krásném prostředí Krkonoš)
 • Zprostředkování vzdělávání z jiných vzdělávacích subjektů
 • Podpora nezávislého odborníka
 • Supervize týmové a individuální
 • Audity v zařízeních sociální péče - provedení auditu kvality včetně rozboru výsledků u jednotlivých kritérií
 • Personální audity - provedení auditu včetně rozboru výsledků u jednotlivých požadavků


Zaručujeme


 • Kvalitní lektorský tým se zkušenostmi z praxe v oblasti sociálních služeb a vzdělávání
 • Ochota lektorů dopravit se do zařízení
 • Technické audiovizuální vybavení, které mají lektoři k dispozici
 • Vybrané akreditované semináře MPSV a ČAS
 • Prožitkové semináře s důrazem na osobní růst v kombinaci s relaxací, možností přednášky kosmetičky a jejich služeb
 • Zázemí pro vzdělávání – prostory moderně vybaveného školícího zařízení v Tanvaldu
  ( prostory školícího zařízení si prohlédněte ZDE )
 • Zázemí pro prožitkové semináře zajistíme v klidném prostředí rodinného hotelu v Harrachově
  ( prostory rodinného hotelu si prohlédněte ZDE )