Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod.)

Vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších.
Povinné vzdělávání nových pracovníků – Základní kurz pro pracovníky v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči (150 hod.).


 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie. Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy péče o nemocné, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Hygiena a epidemiologie
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky
 • Základy pedagogiky volného času
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence