Vzdělávání zdravotních sester

Akreditované semináře pro zdravotnické pracovníky vedoucí k profesnímu a osobnímu rozvoji.

1. Chronické rány ( 5 hod. )

 • Definice
 • Rozdělení
 • Faktory ovlivňující hojení ran
 • Chronické rány – nejčastější typy
 • Proces hojení rány – fáze, poruchy hojení
 • Ošetřování ran2. Komplexní ošetřovatelská péče o uživatele se stomií ( 5 hod. )

 • Definice
 • Rozdělení stomií
 • Nejčastější typy stomií
 • Péče o stomie
 • Uživatel s PEG3. Pečovatelství ( 5 hod. )

 • Základní pojmy
 • Sledování fyziologických funkcí
 • Asistence u zdravotnických výkonů
 • Potřeby uživatele - pohyb, výživa, dýchání, vyprazdňování, spánek, čistota, bolest, proleženiny
 • Péče o umírající a zemřelé
 • EAN – syndrom týrání seniorů4. Uživatel s MRSA ( 5 hod. )

 • Co je to MRSA
 • Zdroje infekce, hostitel
 • Opatření personálu
 • Opatření pro pacienty
 • Desinfekce rukou5. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s Parkinsonovou nemocí ( 5 hod. )

 • Definice
 • Příznaky
 • Vývoj
 • Léčba
 • Parkinsonický syndrom
 • Zvláštnosti péče
 • Test pro včasné rozpoznání Parkinsonovy nemoci6. Výživa seniorů – ( 5 hod. )

 • Základní pravidla
 • Potravinová pyramida
 • Časté potíže seniorů
 • Klinická výživa (PEG a další způsoby výživy)